Grindsted Caravan

Velkommen til Grindsted Caravan. Vi tilbydder nogle af markedets bedste priser på gode brugte campingvogne. Vi har altid et stort udvalg af brugte campingvogne og vi er sikre på vi lige har den, der passer til dit behov.
Grindsted Caravan er beliggende i det vestjyske. Forretningen er etableret i 2011.

På vores værksted laver vi gastest, service, klargøring til syn, montering af ekstraudstyr samt forsikringsskader på alle mærker af campingvogne.

Går du og overvejer en brugt campingvogn, så kom forbi og få en snak med vores sælger. Vi er altid klar til at hjælpe dig bedst muligt, med at træffe de rigtige valg og finde lige netop den campingvogn, som passer til din families behov.

Du kan også lade os hjælpe dig med finansieringen, vi tilbyder nogle af branchens bedste priser og vilkår.

Hos os er god service og personlig betjening en selvfølge.

Om Grindsted Caravan

Vogne til ethvert behov

Grindsted Caravan tilbyder de bedste priser på gode brugte campingvogne.

Læs mere

Lån til campingvogn

Attraktive priser på lån

Når du vælger en finansiering hos Carta, bevarer du dine lånemuligheder i banken.

Læs mere

Exception in template (Designs\Dwsimple\ItemPublisher/List/ProductGalleryFour.cshtml): System.ArgumentOutOfRangeException: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.
Parameter name: index
  at System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException()
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object , Int32 )
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.abfbfbdac.<>c__DisplayClassd.b__c(TextWriter __razor_helper_writer)
  at RazorEngine.Templating.TemplateWriter.WriteTo(TextWriter writer)
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.Write(TemplateWriter helper)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.abfbfbdac.Execute()
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
  at RazorEngine.Templating.TemplateService.Run(ITemplate template, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.TemplateService.Parse(String razorTemplate, Object model, DynamicViewBag viewBag, String cacheName)
  at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@using System.Text.RegularExpressions @using System.Web @functions{ public class WrapMethods { //Gets the contrasting color public static string getContrastYIQ(string hexcolor) { if (hexcolor != "") { hexcolor = Regex.Replace(hexcolor, "[^0-9a-zA-Z]+", ""); int r = Convert.ToByte(hexcolor.Substring(0, 2), 16); int g = Convert.ToByte(hexcolor.Substring(2, 2), 16); int b = Convert.ToByte(hexcolor.Substring(4, 2), 16); int yiq = ((r * 299) + (g * 587) + (b * 114)) / 1000; if (yiq >= 128) { return "black"; } else { return "white"; } } else { return "black"; } } //Truncate text public static string Truncate (string value, int count, bool strip=true) { if (strip == true){ value = StripHtmlTagByCharArray(value); } if (value.Length > count) { value = value.Substring(0, count - 1) + "..."; } return value; } //Strip text from HTML public static string StripHtmlTagByCharArray(string htmlString) { char[] array = new char[htmlString.Length]; int arrayIndex = 0; bool inside = false; for (int i = 0; i < htmlString.Length; i++) { char let = htmlString[i]; if (let == '<') { inside = true; continue; } if (let == '>') { inside = false; continue; } if (!inside) { array[arrayIndex] = let; arrayIndex++; } } return new string(array, 0, arrayIndex); } public static string ColumnMaker(int Col, string ScreenSize) { string Columns = ""; switch (Col) { case 1: Columns = "col-"+ScreenSize+"-12"; break; case 2: Columns = "col-"+ScreenSize+"-6"; break; case 3: Columns = "col-"+ScreenSize+"-4"; break; case 4: Columns = "col-"+ScreenSize+"-3"; break; default: Columns = "col-"+ScreenSize+"-3"; break; } return Columns; } } } @helper GetProductList(dynamic Loop, int Col=3) { int Count = 0; string Columns = WrapMethods.ColumnMaker(Col, "md"); foreach (var product in Loop){ var ImageList = product.GetLoop("ItemPublisher:Item.Images"); string Image = ImageList[0].GetString("ItemPublisher:Item.Images.Image"); string Url = product.GetString("ItemPublisher:Item.Url"); string Title = product.GetString("ItemPublisher:Item.Title"); string Description = product.GetString("ItemPublisher:Item.ProductInfo"); <div class="@Columns col-sm-6"> <div class="w-box product"> <div class="figure"> <a href="@Url"> <img class="content-image img-responsive img-center" src="/Admin/Public/GetImage.ashx?image=@Image&width=370&height=260&compression=90&crop=0" alt=""></img> </a> </div> <h2><a href="@Url">@Title</a></h2> <p>@WrapMethods.Truncate(@Description, 60)</p> <div class="w-footer"> <a href="@Url" class="btn-xs btn-two pull-right">@Translate("Read more", "Read more")</a> <div class="row"><div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">&nbsp;</div></div> </div> </div> </div> Count++; if (Count == Col) { <div class="row"></div> Count = 0; } } } <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="row"> </div> <div class="row">&nbsp;</row> <div class="row"> @GetProductList(GetLoop("ItemPublisher:Items.List"), 4) </div> <div class="row">&nbsp;</row> </div>